Hungary

A  PRGX Europe, Inc. magyarországi fióktelepe, amely 2011-ben alakult, recovery audit és eredmény alapú tranzakcióbiztosítást kínál vezető magyarországi nagyvállalatoknak. A PRGX már több mint 41 éve úttörőnek számít a recovery audit terén. A beszerzéstől a fizetésig terjedően adatbányászatot végzünk, hogy a túlfizetések, a kétszer történt kifizetések és a megállapodás szerinti szerződéses feltételeknek vagy a belső irányelveknek való megfelelés hiánya miatt elmaradt haszon kimutatható legyen. Utána – szervezetünk nevében – annak érdekében együttműködünk a szállítóinkkal, hogy az esedékes összegeket beszedhessük.

Recovery audit lefolytatásakor a könyvvizsgáló egyrészt áttekinti az ügyfél adatait, hogy a hibák miatti túlfizetéseket és kétszer történt kifizetéseket azonosítani lehessen, másrészt segít a szállítók kismértékű abráziójához társuló veszteségek visszanyerésében. Több mint 350 ügyfelünk a különböző ágazatoknak és különböző méretű vállatoknak a széles skáláját képviseli. Szakembereink tapasztaltnak számítanak, ami az összes ERP-környezetet és szervezeti struktúrát illeti, iugyanakkor gyorsan és hatékonyan képesek azonosítani, illetve kezelni a szükséges adatállományokat, miközben tiszteletben tartják minden egyes ügyfelünk irányelveit és útmutatását is.

Saját szoftvert és már bevált auditálási technikákat alkalmazó könyvvizsgálóink áttekintik a passzív számlák és a beszerzések adatbázisát, valamint az ezekhez kapcsoló számlákat, megrendeléseket, a vevőkkel történt levelezést és a fuvar-/átvételi okmányokat, hogy azonosíthassák a túlfizetések vagy a túlságosan kismértékű levonások miatt elmaradt hasznot. Célunk az, hogy ezt az elmaradt hasznot gyorsan és hatékonyan realizálhassuk, egyszersmind segíthessünk ügyfeleinknek egyrészt tökéletesíteni a folyamatokat, másrészt csökkenteni a költségeket, miközben figyelembe vesszük a helyi gyakorlatot és előírásokat.

A PRGX Europe, Inc. magyarországi fióktelepe egyik divíziója a PRGX Global, Inc. vállalatnak, amely egyébként világelsőnek számít a recovery auditing terén, ugyanakkor a haszonfeltárás úttörője is: gondolunk itt a könyvvizsgálat, az analitika és a tanácsadói szolgáltatások egyedi kombinációjára, amelynek segítségével az ügyfél pénzügyi teljesítménye javítható.

HAVE QUESTIONS?

CONTACT US

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

CONTACT INFORMATION

PRGX Global, Inc.

ADDRESS
600 Galleria Parkway, Suite 100, Atlanta, GA 30339
PHONE
1-888-799-7976