Poland

Założona w 2004 roku PRGX Polska Sp. z o. o. świadczy usługi recovery audyt i zapewnienia poprawności transakcji na rzecz wiodących korporacji w Polsce. Spółka PRGX była pionierem recovery audyt, który to zapoczątkowała ponad 40 lat temu.

Analizujemy dane dotyczące procesu zakupów i płatności („procure-to-pay”) w poszukiwaniu zysków utraconych na skutek nadpłat, podwójnych płatności i niedotrzymania wynegocjowanych warunków handlowych bądź wewnętrznych procedur. Następnie, kontaktujemy sie z dostawcami, w imieniu klienta, i podejmujemy działania mające na celu odzyskanie należnych kwot.

Audytor, prowadząc audyt, analizuje dane klienta pod kątem omyłkowych nadpłat i podwójnych płatności, pomagając odzyskać utracone kwoty w taki sposób, by nie ucierpiała na tym relacja z dostawcą. Pracujemy dla ponad 350 klientów, wśród których są firmy różnej wielkości działające w wielu branżach. Nasi specjaliści mają doświadczenie w zakresie wszystkich typów systemów ERP i struktur organizacyjnych, dzięki czemu są w stanie szybko i skutecznie zidentyfikować i opracować potrzebne dane, respektując przy tym zasady i wytyczne obowiązujące u każdego z naszych klientów.

Przy wykorzystaniu własnego oprogramowania i metodologii audytu, nasi audytorzy przeglądają bazy danych płatności i zakupów oraz związanych z nimi faktur, zamówień, dokumentów wysyłki/odbioru towarów oraz korespondencji działu zakupów w celu identyfikacji zysków utaconych w wyniku nadpłat bądź potrąceń. Naszym celem jest szybkie i skuteczne odzyskanie tych należności oraz pomoc klientom w ulepszaniu procesów i obniżaniu kosztów, przy jednoczesnym uwzględnieniu lokalnych praktyk i przepisów.

PRGX Polska Sp. z o. o. jest częścią PRGX Global, Inc., światowego lidera recovery audyt i pioniera w dziedzinie Profit Discovery™: unikalnej kombinacji usług audytu, analizy i doradztwa mających na celu poprawę wyników finansowych klienta.

HAVE QUESTIONS?

CONTACT US

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

CONTACT INFORMATION

PRGX Global, Inc.

ADDRESS
600 Galleria Parkway, Suite 100, Atlanta, GA 30339
PHONE
1-888-799-7976