Thailand

PRGX Asia, Inc. สาขาประเทศไทย ก่อตั้งในปี 2540 เพื่อเสนอบริการตรวจสอบเพื่อเรียกคืนรายได้ และการประกันธุรกรรมโดยอิงจากผลลัพธ์ ต่อบริษัทชั้นนำในประเทศไทย PRGX เป็นผู้บุกเบิกด้านการตรวจสอบเพื่อเรียกคืนรายได้มากว่า 40 ปี เราพัฒนาวิธีการเพื่อให้มาซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินเพื่อตรวจหากำไรที่สูญเสียจากการจ่ายเงินเกิน การจ่ายเงินซํ้าซ้อน  และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงหรือนโยบายการดำเนินงานภายในของผู้จำหน่าย แล้วเราจะประสานงานกับผู้จำหน่ายในนามของลูกค้าของเราเพื่อเรียกคืนจำนวนเงินที่ต้องชำระ

ในการดำเนินการตรวจสอบส่วนรับคืน ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบจากข้อมูลของลูกค้าเพื่อระบุการจ่ายเงินเกินและการจ่ายเงินซํ้าซ้อนเนื่องจากความผิดพลาด และช่วยเรียกคืนความสูญเสียเหล่านั้นโดยให้เกิดผลกระทบความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายน้อยที่สุด ด้วยจำนวนลูกค้ากว่า 350 รายทั่วโลกของ PRGX แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของกลุ่มธุรกิจและและขนาดบริษัทที่เราให้บริการอยู่ คณะทำงานมืออาชีพของเรามีประสบการณ์กับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และโครงสร้างองค์กรเกือบทุกประเภท และยังสามารถบ่งชี้และจัดการกับไฟล์ข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็เคารพต่อหลักการและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าแต่ละรายทั้งหมด

ผู้ตรวจสอบของเราใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเราและเทคนิคการตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับ ในการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้และฐานข้อมูลการจัดซื้อ รวมถึงใบเรียกเก็บเงิน ใบสั่งซื้อ เอกสารติดต่อผู้ซื้อ และเอกสารการจัดส่ง/รับสินค้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจหากำไรที่สูญเสียไปจากการจ่ายเงินเกินหรือการหักไว้ไม่เพียงพอ เป้าหมายของเราคือการเรียกคืนกำไรเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยเหลือลูกค้าในการลดต้นทุนและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ให้ดีขึ้น โดยคำนึงถึงการปฏิบัติและระเบียบของท้องที่นั้น ๆ

นอกจากนี้ เรายังมีประสบการณ์ที่ครอบคลุมในการทำงานกับข้อมูลและสารสนเทศในการจัดซื้อของลูกค้าด้วยเช่นกัน สิ่งนี้ทำให้นักวิเคราะห์การตรวจสอบทุจริตที่ชำนาญการของเราสามารถระบุถึงขอบเขตหลักของความเสี่ยงในการทุจริตเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ลูกค้าสามารถนำเทคโนโลยีป้องกันการทุจริตของเราไปใช้เพื่อเฝ้าติดตามตัวบ่งชี้การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้เรายังช่วยเหลือลูกค้าในการสืบสวนและแก้ไขกิจกรรมเชิงทุจริต

PRGX Asia, Inc. ซึ่งดำเนินการในรูปแบบสำนักงานสาขาจดทะเบียนในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของ PRGX Global, Inc. ผู้นำระดับโลกด้านการตรวจสอบเพื่อเรียกคืนรายได้และผู้บุกเบิกการสำรวจกำไร (Profit Discovery™): เป็นการผสานอย่างลงตัวระหว่างบริการการตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการให้คำปรึกษา เพื่อยกระดับประสิทธิภาพทางการเงินของลูกค้า

HAVE QUESTIONS?

CONTACT US

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

CONTACT INFORMATION

PRGX Global, Inc.

ADDRESS
600 Galleria Parkway, Suite 100, Atlanta, GA 30339
PHONE
1-888-799-7976