Norway

Norway

Den norske avdelingen av PRGX Scandinavia, Inc. ble etablert i 2004 og leverer recovery audit-tjenester (gransking av forretningstransaksjoner) og resultatbaserte transaksjonssikringstjenester til ledende selskaper i Norge.   PRGX banet vei for recovery audit for mer enn 40 år siden. Vi gransker data fra innkjøp til betaling for å oppdage tapt fortjeneste som skyldes for høye betalinger, dobbeltbetalinger og mangel på samsvar med de avtalte kontraktsvilkårene eller interne retningslinjer. Vi arbeider deretter med leverandørene på vegne av din organisasjon for å tilbakeføre de skyldige beløpene.

 

Når vi gjennomfører en recovery audit, går revisoren gjennom kundens data for å oppdage for høye betalinger og dobbeltbetalinger som skyldes feil, og bidrar til å vinne tilbake det tapte med et lavt konfliktnivå med leverandøren. Våre mer enn 350 kunder representerer et bredt spekter av sektorer og selskapsstørrelser. Våre fagfolk har lang erfaring med alle typer ERP-miljøer og organisasjonsstrukturer og kan raskt og effektivt finne og manipulere de nødvendige datafilene samtidig som de respekterer policyene og retningslinjene til kundene.

 

Våre revisorer gjennomgår leverandørgjeld og innkjøpsdatabaser og tilknyttede fakturaer, innkjøpsordrer, korrespondanse ifm. innkjøp og transport-/mottaksdokumenter med hjelp av vår egen programvare og utprøvde revisjonsteknikker for å oppdage tapt fortjeneste på grunn for høye betalinger eller for lave fradrag. Vårt mål er å få tilbakebetalt slike beløp raskt og effektivt og hjelpe kundene med å forbedre sine prosesser og redusere kostnader, samtidig som det tas hensyn til lokal praksis og lokale bestemmelser.

 

Den norske avdelingen av PRGX Scandinavia, Inc. er en divisjon av PRGX Global, Inc., som er verdensledende innen recovery auditing og pioner når det gjelder Profit Discovery™: Den unike kombinasjonen av revisjons-, analyse- og rådgivningstjenester for å forbedre kundens økonomiske resultater.

HAVE QUESTIONS?

CONTACT US

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

CONTACT INFORMATION

PRGX Global, Inc.

ADDRESS
600 Galleria Parkway, Suite 100, Atlanta, GA 30339
PHONE
1-888-799-7976