Sweden

PRGX Svenska AB grundades 2002 och erbjuder tjänster inom området för kapitalläckage och resultatbaserad transaktionsförsäkring till ledande företag i Sverige. PRGX gick i bräschen för kapitalläckage för mer än 40 år sedan. Vi granskar leverantörsreskontra för att upptäcka utebliven vinst orsakad av överbetalningar, dubbla betalningar och säljares underlåtenhet att uppfylla gällande kontraktsvillkor eller interna riktlinjer. Vi arbetar därefter med leverantörerna på våra klienters vägnar för att driva in utestående belopp.

 

När vår revisor granskar kapitalläckage, går han eller hon igenom klientens data för att identifiera felaktiga överbetalningar och dubbelbetalningar och hjälper klienten att återfå dessa belopp utan att orsaka onödiga konflikter med leverantörerna. PRGX har mer än 350 klienter, stora som små företag, i en mängd olika branscher över hela världen Våra medarbetare har erfarenhet av de flesta ERP-miljöer och organisatoriska strukturer och kan snabbt och effektivt identifiera och bearbeta nödvändiga data och samtidigt ta hänsyn till varje klients bestämmelser och riktlinjer.

 

Genom att använda upphovsrättsskyddad mjukvara och beprövade revisionsmetoder kan våra revisorer granska leverantörsskulder, leverantörsdatabaser och tillhörande fakturor, inköpsordrar, korrespondens med köpare och leverans-/mottagardokument för att identifiera utebliven vinst orsakad av överbetalningar eller ofullständiga avdrag.  Vårt mål är återbörda dessa vinster snabbt och effektivt, samt att hjälpa klienterna att förbättra sina processer och reducera sina kostnader, samtidigt som vi tar hänsyn till lokala bestämmelser och riktlinjer.

 

PRGX Svenska AB är ett dotterbolag till PRGX Global, Inc, det världsledande företaget inom kapitalläckage och banbrytande inom Profit Discovery™: den unika kombinationen av granskning, analys och rådgivande tjänster för att förbättra klienternas finansiella resultat.

HAVE QUESTIONS?

CONTACT US

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

CONTACT INFORMATION

PRGX Global, Inc.

ADDRESS
600 Galleria Parkway, Suite 100, Atlanta, GA 30339
PHONE
1-888-799-7976